Spørsmål og svar om FTU-appen

Spørsmål og svar om FTU-appen

Hva betyr FTU?

FTU er en forkortelse for Friluftsliv, Tilrettelagt for Utviklingshemmede.


Kan appen brukes på iPhone eller Android-telefoner?

Appen kan benyttes på iOS- og Android-baserte telefoner og nettbrett. Windows-telefoner eller -nettbrett støttes ikke.


Hva er hensikten med appen?

Appen formidler tilrettelagt informasjon om FTU-turer og legger til rette for en direkte kommunikasjon og aktiv medbestemmelse for de utviklingshemmede selv. Alle arrangementsendringer (tid, sted, osv) blir automatisk synlige i appen, man slipper å  måtte oppsøke nettsider eller Facebookgrupper for å holde seg oppdatert. Informasjon om arrangementer blir dermed i større grad tilgjengeliggjort for dem arrangementene gjelder for, nemlig de utviklingshemmede.


Når jeg klikker på kalenderknappen på appens startside, skjer det ingenting. Hvorfor?

Appen forutsetter at telefonen har tilgang til Internett. Hvis telefonen er i flymodus eller av en annen grunn ikke har Internett-forbindelse, kan ikke appen hente den informasjonen den trenger. Når Internett-forbindelsen er gjenopprettet, kan du klikke på "Bli medlem" ikonet og så gå tilbake til startsiden. Da blir kalenderknappen automatisk aktiv igjen.


Jeg får feilmelding når jeg starter appen om at jeg ikke har Internett. Hva gjør jeg?

Det kan være flere årsaker til dette. Kontrollere først at telefonen ikke er i flymodus. Dernest må du sjekke om telefonen er tilkoblet et trådløst nett via Wi-Fi. Hvis ja, må du kontrollere at det trådløse nettet har Internett-forbindelse. Hvis nei, må du kontrollere at telefonen har påslått Mobildata. Hvis Mobildata er aktivt og du fortsatt får den samme feilmeldingen, har du nok ikke mobildekning der du befinner deg. Da er det lite du kan gjøre før du er tilbake på et sted du har dekning.


Jeg får feilmelding når jeg åpner kalenderen. Hva gjør jeg?

Appen forutsetter at telefonen har tilgang til Internett. Hvis telefonen er i flymodus eller av en annen grunn ikke har Internett-forbindelse, kan ikke appen hente den informasjonen den trenger. Når Internett-forbindelsen er gjenopprettet, forsvinner feilmeldingen.


Når jeg åpner kalenderen, er noen turer markert med utropstegn i gul sirkel. Hva betyr det?

Symbolet betyr at informasjonen om denne turen er endret siden forrige gang du åpnet kalenderen. Neste gang du åpner kalenderen vil symbolet være borte igjen.


Når jeg trykker på symbolene i snakkearket skjer det ingenting. Hvorfor?

Det er slik det er i første versjon av appen. Generelle snakkeark som passer for alle turgruppene er tatt med for å legge til rette for en grunnleggende kommunikasjon for personer med talespråkvansker. I senere versjoner er det planlagt at symbolene blir responsive, f.eks. i form av lyd eller markering av valgt symbol.