Prosjekter

Prosjekter

FRILUFTSLIV, TILRETTELAGT FOR UTVIKLINGSHEMMEDE

Friluftsliv, tilrettelagt for utviklingshemmede (FTU) er et nasjonalt prosjekt i regi av Den Norske Turistforening. Prosjektet er et lavterskeltilbud som gjør det mulig for utviklingshemmede å oppleve glede og sosialt fellesskap i pakt med naturen.

Vi er stolte over å gjennom prosjektet ha fått lov til å utvikle FTU-appen, en app for formidling av tilrettelagt informasjon og som gir støtte for kommunikasjon. Appen kan benyttes både av de utviklingshemmede selv og deres nærstående.

For mer informasjon om FTU-prosjektet, kontakt nasjonal prosjektleder Eirik Dahl, eirik.dahl@dnt.no, tlf 464 09 707.

Spørsmål og svar om FTU-appen

SMART INFORMASJON OM KULTUR- OG FRITIDSAKTIVITETER

Pilotprosjektet Smart informasjon om kultur- og fritidsaktiviteter med Halden kommune har som målsetning å utvikle en prototype på digital plattform for formidling av informasjon om kommunens tilrettelagte fritidstilbud.

Pilotprosjektet har bidratt til å videreutvikle Aktiv Fritid plattformen og ble avsluttet i september 2018.

For mer informasjon om prosjektet, kontakt Halden kommunes kultursjef Stein Wilhelmsen, stein.wilhelmsen@halden.kommune.no, tlf 415 47 263.