Om oss

Vi utvikler digitale løsninger som bidrar til aktiv fritid, selvbestemmelse, mestringsopplevelser og sosial kontakt for personer med utviklingshemming og andre med kognitive vansker.

Basert på kunstig intelligens skal vi gi individuelt tilpasset informasjon og optimal mulighet for kommunikasjon. Å forstå og bli forstått er essensielt for god livskvalitet.

Smart Cognition er en sosial entreprenør - en ideell virksomhet der det ikke gis utbytte til aksjonærer, alt overskudd forblir i bedriften eller gis som tilskudd til prosjekter eller organisasjoner som bidrar til bedre levekår for mennesker med funksjonsnedsettelser.

HVORFOR VELGE OSS?


Vi har selv person med utviklingshemming i nær familierelasjon, og vi har vi lang erfaring fra IT-prosjekter, næringslivsledelse og spesialpedagogikk. Dette gir oss en unik kombinasjon av kompetanse, erfaring, motivasjon og gjennomføringsevne til å utvikle nye produkter og tjenester som bidrar til økt livskvalitet for personer med nedsatt funksjonsevne. En gruppe som ofte blir glemt.

Avd. Halden

SVEN ERIK TØNNESEN


Daglig leder

+47 957 23 636

svenet@smartcognitionas.com

KRISTIN TØNNESEN FLADEBY


Systemarkitekt

+47 986 28 958

kristintf@smartcognitionas.com

Avd. Hamar

EIRIK DAHL


Salg/markedsføring

+47 464 09 707

ed@smartcognitionas.com

KATRINE ORELD


Ansv. Symbolspråk

+47 924 03 598

katrineo@smartcognitionas.com