Hjem

AKTIV og GOD FRITID. For ALLE - HELE LIVET.

- smart informasjon om kultur- og fritidsaktiviteter

Befolkningen blir stadig mindre aktive, og mennesker med nedsatt funksjonsevne er mindre aktive enn befolkningen ellers. Isolasjon, ensomhet, vektproblemer og andre helseplager er utbredt. Manglende selvbestemmelse er et gjennomgående problem.

Informasjon om tilrettelagte fritidsaktiviteter er i dag mangelfull og lite tilgjengelig. Arrangører mangler ofte tid og ressurser til å produsere relevant informasjon. Samtidig vet man at informasjon er viktig for deltakelse i kultur- og fritidsaktiviteter.

Forutsetningen for selvbestemmelse er å forstå og bli forstått. For å forstå og bli forstått kreves tilrettelegging av informasjon og individuell støtte for kommunikasjon.

Fritidsaktiviteter gir sosial kontakt, inkludering, mestringsopplevelser og økt livskvalitet.

Smart Cognition utvikler AKTIV FRITID - en digital, intelligent plattform for formidling av tilrettelagt informasjon om kultur- og fritidsaktiviteter.

AKTIV FRITID gjør informasjon om kultur- og fritidsaktiviteter

  • enkel å skape
  • enkel å finne
  • enkel å forstå

AKTIV FRITID kan brukes av

  • kommuner, frivillige organisasjoner, lag, foreninger og andre arrangører av kultur- og fritidsaktiviteter
  • utviklingshemmede og deres familie, venner, bistandsytere og andre interesserte

Individuelt tilpasset informasjon. Nødvendig for noen - nyttig for alle.

Smart Cognition AS - org.nr 919699248

Epost

mail@smartcognitionas.com

Telefon

+47 957 23 636