Hjem
Vår visjon

AKTIV og GOD FRITID. For ALLE - HELE LIVET.

- smart informasjon om kultur- og fritidsaktiviteter

Mange mennesker beveger seg for lite.

Mange er ensomme.

Det er ikke bra for kroppen vår.

Noen blir syke av det.

Mange får ikke bestemme selv hva de skal gjøre.

Mange vet ikke hva de skal gjøre på fritiden.

Du kan bruke appen vår på mobilen din.

Da kan du være med og velge selv det du har lyst til.

AKTIV FRITID plattformen gjør informasjon om kultur- og fritidsaktiviteter

  • enkel å skape
  • enkel å finne
  • enkel å forstå
Se Aktiv Fritid i bruk YouTube

Mennesker med nedsatt funksjonsevne er mindre aktive enn befolkningen ellers. Ensomhet, vektproblemer og andre helseplager er utbredt. Manglende selvbestemmelse er utbredt.

Mennesker med nedsatt funksjonsevne har rett til samme valgmuligheter som andre. Forutsetningen for å kunne velge noe er å forstå og bli forstått. For å forstå og bli forstått kreves tilrettelegging av informasjon og støtte for alternativ kommunikasjon.

Informasjon om fritidsaktiviteter er mangelfull og lite tilgjengelig. Samtidig er informasjon viktig for deltakelse. Rett informasjon i rett tid kan være avgjørende for om man deltar eller ikke.

Fritidsaktiviteter gir sosial kontakt, mestringsopplevelser og økt livskvalitet.

Smart Cognition utvikler AKTIV FRITID - en digital plattform for tilrettelegging av informasjon om kultur- og fritidsaktiviteter.

Aktiv fritid - tur til Sæteren gård i Bærum

AKTIV FRITID plattformen kan brukes av

  • kommuner, frivillige organisasjoner, lag, foreninger og andre som tilbyr kultur- og fritidsaktiviteter
  • personer med og uten nedsatt funksjonsevne

Individuelt tilpasset informasjon. Nødvendig for noen - nyttig for alle.

Smart Cognition AS - org.nr 919699248

Epost

mail@smartcognitionas.com

Telefon

+47 957 23 636